Reuss Gernot

Anlage ###PLANT###
Standort DE - 95512 Neudrossenfeld Ertrag gestern :
Anlagenleistung AC 5 kVA / DC 7.01 kWp
Wechselrichter SMA
Module Suntech Power
 
Baujahr Ausrichtung ° Neigung °
2011 175, 260 8, 45
zur Anlage
Anlage ###PLANT###
Standort DE - 95512 Neudrossenfeld Ertrag gestern :
Anlagenleistung AC 16 kVA / DC 17.95 kWp
Wechselrichter SMA
Module SuntechPower
 
Baujahr Ausrichtung ° Neigung °
2011 170 12, 38
zur Anlage